Oracle

Sinds 1997 ervaring met de inrichting en beheer van Oracle omgevingen, met name Oracle eBusiness Suite. Denk aan:

 • Database (RAC, ASM, rman, Dataguard, Exadata)
 • Middleware (apache, weblogic)
 • Oracle Enterprise Manager
 • Linux(shell, python, perl).

Kubernetes/CICD

De implementatie en het beheer van kubernetes omgevingen door een Certified Kubernetes Administrator(CKA). Denk aan:

 • Openshift
 • Operators
  • istio servicemesh
  • crunchy postgres
  • argocd
  • keycloak
 • Prometheus/Grafana/Alertmanager
 • Jenkins
 • Docker/podman